Jak napisać pozew rozwodowy?

Dla większości par rozwód to trudne doświadczenie dlatego, aby uniknąć dodatkowego stresu, związanego z zawiłościami prawnymi, nieodłącznie związanymi ze sprawami rozwodowymi, warto powierzyć reprezentację w sprawie rozwodowej profesjonalnemu pełnomocnikowi. To rozwiązanie zaoszczędzi nam wiele trosk i czasu, a w przypadku pozwu z orzekaniem o winie jest wręcz nieodzowne. Zapraszam do lektury kilku najważniejszych informacji dotyczących sporządzenia pozwu, aby lepiej przygotować się do rozmowy z prawnikiem i czekającej nas sprawy rozwodowej.

 

Najważniejsze informacje o pozwie rozwodowym

Jakie opłaty należy ponieść przy wniesieniu pozwu rozwodowego? Ciężko oszacować, ile wyniosą pełne koszty rozwodu, ponieważ każdy przypadek musi być traktowany indywidualnie. Wysokość stałej opłaty sądowej przy złożeniu pozwu rozwodowego to 600 zł. Ponadto dochodzą koszty związane z podziałem majątku – o ile małżonkowie zechcą w ramach sprawy o rozwód dokonać też podziału wspólnego majątku. W przypadku, gdy osoba, z którą się rozwodzimy, prezentuje odmienną wizję podziału – opłata wyniesie 1000 złotych. Jeśli mamy wspólne stanowisko – 300 złotych. W przypadku powierzenia reprezentacji pełnomocnikowi – adwokatowi lub radcy dochodzi koszt 17 złotych za pełnomocnictwo.

W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie przegrana strona musi pokryć koszty procesowe.

Jak wygląda samo pismo? Jego forma jest precyzyjnie opisana w przepisach prawa. W skrócie powinno ono zawierać dane stron i pełnomocnika, żądana strony pozywającej, informacje o okolicznościach. Mogą być również do niego dodane załączniki, w zależności od zawartości pozwu.

Jak długą toczą się sprawy rozwodowe?

Czas trwania rozwodu również zależy od wielu czynników. Sąd sprawdza trwałość i zupełność rozkładu więzi małżeńskich i ustania więzi emocjonalnych, fizycznych i gospodarczych.

W trakcie sprawy jest rozstrzygane to, komu i w jakim zakresie zostanie powierzona opieka nad dziećmi. Sąd może również zasądzić alimenty. Tutaj również warto zdać się na doświadczonego prawnika.

Jeśli sprawa rozwodowa jest przez Państwem, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.