dokumenty

Prowadzenie spraw cywilnych w Łodzi

Prawo cywilne reguluje stosunki pomiędzy podmiotami prawa prywatnego i jest jedną z najbardziej skomplikowanych i rozległych dziedzin prawa, która wymaga znajomości szeregu przepisów i norm dotyczących stosunków cywilnoprawnych. Dlatego też w przypadku wątpliwości dotyczących spraw cywilnych warto zasięgnąć porady wykwalifikowanego prawnika. W tym celu zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą kancelarią w Łodzi, w której zapoznamy się z Państwa sprawą i opracuję dokładny plan działania.

 

Usługi z zakresu prawa cywilnego

Przedmiotem działalności naszej kancelarii są w dużej mierze sprawy z zakresu prawa cywilnego. Zajmuję się profesjonalnym doradztwem prawnym, które obejmuje pomoc w tworzeniu i analizowaniu umów cywilnoprawnych, w tym sprzedaży, najmu, pożyczki, czy umów o dzieło. Ponadto, na prośbę Klienta, oferuję możliwość przygotowania pism procesowych, wniosków, apelacji i zażaleń, wezwań do zapłaty, czy wypowiedzenia umowy cywilnoprawnej. Aby uniknąć skierowania sprawy na drogę sądową, podejmuję się mediacji i negocjacji. Jednak w przypadku, gdy nie przyniosą one zamierzonego efektu, reprezentuję Klienta, broniąc jego interesów podczas postępowania sądowego. Tym samym opracowuję koncepcję działania oraz zbieramy potrzebny materiał dowodowy. Zajmuję się głównie sprawami rozwodowymi, podziałem majątku, sprawami o zachowek oraz innymi działaniami z obszaru prawa cywilnego. W przypadku pytań dotyczących usług oferowanych przez kancelarię Magdalena Janiak zapraszam do kontaktu. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania.