więzień i obrońcy prawni

Prowadzenie spraw karnych w Łodzi

Prowadzeniem spraw karnych w Łodzi zajmuje się adwokat karnista, który reprezentuje Klienta na każdym etapie postępowania karnego: przygotowawczym, głównym oraz wykonawczym. W ramach obrony w sprawach karnych zajmuję się: udzielaniem profesjonalnych porad prawnych, zbieraniem materiałów dowodowych, przesłuchiwaniem świadków i biegłych sądowych, czy przygotowywaniem wniosków o umorzenie postępowania oraz wniosków apelacyjnych po zapadnięciu wyroku. Już podczas pierwszego spotkania z Klientem adwokat specjalizujący się w prawie karnym, ustala odpowiednią taktykę obrony. Podczas trwania postępowania karnego, pozostaję do dyspozycji naszego Klienta bez względu na porę dnia. Dzięki temu mogę na bieżąco gromadzić materiał dowodowy i omówić aktualne sprawy.

 

Reprezentowania oskarżonych w procesach karnych

Kancelaria zajmuje się również reprezentowaniem pokrzywdzonych w procesach karnych w Łodzi. Oferuję pomoc prawną osobom, które ucierpiały w wyniku oszustwa, wypadku drogowego oraz innych przestępstw. Prawnik dba o prawidłowy przebieg sprawy karnej oraz podejmuje działania, których celem jest wygrana Klienta. Do moich obowiązków należy składanie wniosków dowodowych, uczestnictwo w czynnościach śledczych, czytanie akt, przesłuchiwanie świadków oraz złożenie subsydiarnego aktu oskarżenia. Dokument ten powinien zawierać ważne informacje, takie jak dane poszkodowanego i oskarżonego, opis zarzucanego oskarżonemu czynu, opis czynu oraz wnioski dowodowe. Subsydiarny akt oskarżenia musi zostać przygotowany przez adwokata lub radcę prawnego. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią i zarezerwowania dogodnego terminu spotkania.

paska elektryczna

Dozór elektroniczny

kajdanki

Areszt tymczasowy

rozmowa telefoniczna

Wypadek drogowy