dokument spadkowy

Prowadzenie spraw spadkowych w Łodzi

Sprawy spadkowe wymagają pomocy doświadczonego adwokata, mającego odpowiednie doświadczenie w tego rodzaju postępowaniach. Jako prawnik od spraw spadkowych, zajmę się kwestiami związanymi z dziedziczeniem, nabyciem spadku, czy sprawami o zachowek. Podobnie jak w przypadku spraw rozwodowych, reprezentuję naszych Klientów na każdym etapie postępowania. Ponadto udzielamy wyczerpujących porad prawnych, biorę udział w negocjacjach oraz sporządzamy wnioski i apelacje. W celu zarezerwowania terminu spotkania, na którym omówimy szczegóły sprawy, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

 

Prowadzenie spraw o zachowek w Łodzi

W mojej kancelarii w Łodzi zajmuję się prowadzeniem spraw spadkowych, w tym spraw o zachowek. Zachowek należy się dzieciom, wnukom, małżonkowi i rodzicom spadkodawcy. Aby go otrzymać, należy sporządzić pozew, w którym zostaną zawarte dane powoda i pozwanego, informacja o wartości zachowku oraz szczegółowe uzasadnienie powodu ubiegania się o zachowek. W ramach współpracy zajmę się napisaniem pozwu oraz reprezentacją Klienta w postępowaniu sądowym. Tym samym ustalę taktykę, zgromadzę materiał dowodowy i przesłuchamy świadków i biegłych sądowych, przejmując na siebie wszystkie obowiązki związane z dochodzeniem zachowku. Innym sposobem na jego otrzymanie jest zawarcie umowy pomiędzy spadkobiercą, a uprawnionym do zarobku, co pozwoli uniknąć długotrwałego postępowania sądowego, które w skrajnych przypadkach może trwać nawet kilka lat.