kajdanki w dłoni

Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie to jeden z środków zapobiegawczych, stosowanych podczas postępowania karnego. Dla naszych Klientów z Łodzi ę usługę złożenia wniosku o uchylenie tymczasowego aresztowania lub jego zmianę na inny środek zapobiegawczy. Oskarżony może złożyć zażalenie do Sądu Okręgowego, który ma 7 dni na jego rozpatrzenie. Ponadto z aresztu tymczasowego powinny zostać zwolnione osoby, które zostały uniewinnione, czy skazane na karę inną niż pozbawienie wolności. Przesłanką do zniesienia tego rodzaju środka zapobiegawczego jest również umorzenie sprawy i warunkowe zawieszenie wykonywania kary pozbawienia wolności.

 

W jakich przypadkach stosuje się tymczasowe aresztowanie?

Tymczasowe aresztowanie stosuje się wtedy, kiedy pozostałe środki zapobiegawcze mogą okazać się niewystarczające. Sąd może zdecydować się na takie rozwiązanie w przypadku, kiedy istnieje prawdopodobieństwo ucieczki lub ukrycia się oskarżonego. Przesłanką do zastosowania aresztu tymczasowego jest obawa przed nakłanianiem świadków do składania fałszywych zeznań oraz realne zagrożenie popełnienia przestępstwa. Łączny okres trwania tymczasowego aresztowania nie może przekroczyć 2 lat. Oskarżony, wobec którego zastosowano ten środek zapobiegawczy, ma prawo do obrony i kontaktu z adwokatem, z którym może omówić szczegółową taktykę obrony w dalszym postępowaniu karnym. W celu omówienia szczegółów współpracy z adwokatem specjalizujących się w prawie karnym zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.