wypadek drogowy

Wypadek drogowy

Wypadek drogowy może mieć poważne konsekwencje zarówno dla sprawcy, jak i osoby poszkodowanej. Dlatego też w kancelarii zajmuję się obroną każdej ze stron w postępowaniu karnym. Aby kolizja drogowa została uznana za wypadek, musi wystąpić obrażenie ciała poszkodowanego, trwające dłużej niż 7 dni. Konsekwencją może być pozbawienie wolności trwające nawet do 12 lat. Każdemu oskarżonemu o spowodowanie wypadku drogowego, przysługuje prawo do obrony i wybrania adwokata karnisty, z którym będzie współpracować na każdym etapie postępowania karnego. Jeżeli zależy Państwu na uzyskaniu porady prawnej, opracowaniu taktyki obronnej oraz wsparciu na każdym etapie sprawy, zapraszamy do kontaktu z kancelarią i umówienia spotkania w naszej siedzibie w Łodzi.

 

Obrona poszkodowanych i sprawców wypadków drogowych

W swojej kancelarii zajmuję się obroną sprawców wypadków, których reprezentuję na każdym etapie postępowania przygotowawczego i sądowego. Ponadto oferuję kompleksowe porady prawne, zbieranie materiałów dowodowych, czy przesłuchiwanie świadków. Co więcej, zajmuję się reprezentacją osób poszkodowanych w wypadku i pomagamy im poprzez negocjacje ze sprawcą szkody. Dochodzę również odszkodowań i zadośćuczynień za wyrządzoną szkodę, czy zwrotu kosztów za leczenie i utracone zarobki. W przypadku chęci uzyskania porady prawnej zapraszamy do kontaktu z kancelarią.