Na czym polega dział spadku?

W momencie śmierci spadkodawcy uprawnione do tego osoby zostają współwłaścicielami zarówno jego majątku, jak i zobowiązań czyli długów. Mówiąc o spadku mówimy o wszystkich zobowiązaniach i prawach majątkowych osoby, po której dziedziczymy. Przepisy dot. działu spadku znajdują się kodeksie cywilnym i kodeksie postępowania cywilnego. Jakie są sposoby wykonania działu spadku?

 

Główne sposoby przeprowadzenia działu spadku

Dział spadku może się odbyć w wyniku umowy pomiędzy spadkobiercami lub przed sądem. Pierwsza możliwość nie wchodzi w grę, gdy nie uda się uzyskać porozumienia pomiędzy wszystkimi osobami, które dziedziczą. Wszystkie decyzje podejmowane przez spadkobierców muszą mieć charakter dobrowolny (gdyby na późniejszym etapie okazało się, że któraś ze stron wyraziła zgodę np. w wyniku gróźb, umowa może zostać podważona). Choć forma umowy podziału spadku jest w zasadzie dowolna, to sytuacja zmienia się, gdy częściami składowymi są nieruchomości - wtedy konieczny będzie akt notarialny.

Umowa działu spadku powinna być jak najbardziej wyczerpująca i szczegółowa. Jeśli istnieją jakieś zobowiązania, które powinny być zrealizowane w przyszłości (np. jeden ze spadkobierców, który nabywa nieruchomość musi spłacić drugiego, który zrzekł się swoich praw w zamian za rekompensatę finansową) również powinny się w niej znaleźć.

Jeśli z jakiegoś powodu spadkobiercy nie chcą lub nie mogą podzielić całego spadku, można objąć umową jedynie część, a resztę podzielić w przyszłości.

Gdy spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia spadek można podzielić również w wyniku postępowania sądowego. Wniosek do sądu może złożyć każdy ze spadkobierców oraz wierzyciele. Nie ma ograniczeń, co do terminu.

Na początku ustala się całość składników spadku, które będą przedmiotem działu. W postępowaniu spadkowym bierze się pod uwagę również wolę spadkodawcy wyrażoną w testamencie.

Zarówno przy podziale za pomocą umowy, jak i przy postępowaniu sądowym warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.